วิธีการปรับปั๊มน้ำและปั๊มน้ำเสียให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างได้ผล

0
วิธีการปรับปั๊มน้ำและปั๊มน้ำเสียให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างได้ผล
วิธีการปรับปั๊มน้ำและปั๊มน้ำเสียให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างได้ผล

ความท้าทายในเรื่องนี้มาจากปั๊มมอเตอร์ใต้น้ำและเครื่องผสมใต้น้ำ เช่น Amarex หรือ Amamix ของเคเอสบี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานใต้น้ำ จึงทำให้การติดตามตรวจสอบสภาพทำได้ยากกว่าปั๊มที่ติดตั้งแบบแห้งอย่างมาก โมดูลป้องกัน AmaControl ของเคเอสบีให้ความช่วยเหลือที่ชาญฉลาด เพราะช่วยให้ข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการเพื่อการติดตามตรวจสอบที่ครอบคลุม ทั้งยังเชื่อมต่อระบบเข้ากับโลกดิจิทัลอีกด้วย

ความต้องการที่มีต่อระบบปั๊มกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการด้านระบบการจัดการน้ำกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่ยิ่งกว่าตั้งแต่ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ไปจนถึงการปรับให้เป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นด้านที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น จากผลของมาตรการประหยัดน้ำที่ผู้คนใช้อย่างประสบความสำเร็จ ปริมาณของของแข็งในน้ำเสียก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตปั๊มต้องตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปั๊มเพื่อให้สามารถมอบการป้องกันและมีมาตรการรับมือที่เหมาะสมได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์ในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ระบบปั๊มจึงต้องได้รับการปกป้องที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ในเวลาเดียวกันนั้น หากเป็นไปได้ ชิ้นส่วนทั้งหมดก็ต้องได้รับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายถึงกันและได้รับการควบคุมจากส่วนกลาง จึงเป็นเรื่องยากที่จะรักษาสมดุลที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบปั๊มอย่างน่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์จากการปรับให้เป็นดิจิทัล

แต่ตอนนี้เคเอสบีทำให้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสำหรับปั๊มมอเตอร์และเครื่องผสมใต้น้ำง่ายยิ่งขึ้นด้วย AmaControl โมดูลนี้ทำให้ดูค่าที่วัดได้และข้อมูลการทำงานของปั๊มผ่านอินเตอร์เฟส Modbus ที่ผสานรวม ด้วยวิธีนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถรับข้อมูลและคำเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ จึงช่วยให้สามารถดำเนินการก่อนที่ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้โมดูลยังไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในระบบผ่านอินเตอร์เฟส Modbus เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโมดูลป้องกันปั๊ม การตั้งค่าดังกล่าวจะสามารถทำได้เฉพาะที่โมดูลโดยตรงเท่านั้นเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

AmaControl ใช้กำลังอินพุตของมอเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพการทำงานที่มีความสำคัญ

ค่าพารามิเตอร์หลักค่าหนึ่งของปั๊มคือกำลังอินพุตของมอเตอร์ ซึ่งสามารถบอกข้อมูลเราได้หลายอย่างเกี่ยวกับจุดปฏิบัติงานและสภาพการทำงานของปั๊ม ดังนั้นจึงมีการนำการวัดกำลังประสิทธิผล กำลังปฏิกิริยา และกำลังปรากฏ รวมถึงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า cos ? ลงไปเป็นฟีเจอร์ใหญ่ตัวใหม่ของ AmaControl ของเคเอสบี นอกจากนี้ พื้นที่จัดเก็บที่รวมอยู่ในโมดูลป้องกันยังมีมิเตอร์สำหรับกำลังประสิทธิผลและอินพุตกำลังปฏิกิริยาป

ระโยชน์หลักอีกประการหนึ่ง คือ AmaControl สามารถวัดกำลังอินพุตของมอเตอร์ได้เมื่อติดตั้งอินเวอร์เตอร์ความถี่ มีการนำหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ามาใช้ในกรณีนี้ โดยให้ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการวัดแอมพลิจูดและเฟสในช่วงความถี่ประิสิทธิภาพและความถี่พาหะที่กว้าง ข้อผิดพลาดในเฟสอยู่ในช่วง 20 ถึง 100 Hz อยู่ที่น้อยกว่า 1 º ซึ่งเป็นผลมาจากการวัดกำลังประสิทธิภาพที่แม่นยำอย่างมากใ

นขณะที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง อุปกรณ์จะสามารถตรวจจับการเดินเครื่องเปล่า วาล์วประตูน้ำที่ถูกปิด หรือโรเตอร์ตันในมอเตอร์ การใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์อื่นๆ ร่วมกัน เช่น อุณหภูมิมอเตอร์ อุณหภูมิและการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน ช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ จึงช่วยเพิ่มการปกป้องเพิ่มขึ้นอีกขั้น

ใช้งานและเข้าใจง่าย: แอป KSB INTspector ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมผ่านแอปเดียว

ในด้านการปรับให้เป็นดิจิทัล AmaControl ของเคเอสบีก็มีการพัฒนาที่สำคัญไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล AmaControl ได้โดยตรงผ่านแอป KSB INTspector สภาพการทำงานของปั๊มสามารถได้รับการวิเคราะห์อย่างแม่นยำด้วยข้อมูลการทำงานจริง รายการข้อผิดพลาดพร้อมประทับเวลา ตัวนับข้อผิดพลาด ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน การเริ่ม/สิ้นสุดวงจร ค่ากระแสที่วัดได้ และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ด้วยการวิเคราะห์ในแบบเรียลไทม์ ค่าที่วัดได้ทั้งหมดจะสามารถได้รับการบันทึกเป็นช่วงเวลาหนึ่งและบันทึกลงในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปได้โดยตรง ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จึงไม่ต้องซื้ออุปกรณ์การวัดที่ซับซ้อน แต่สามารถใช้อุปกรณ์ปลายทางของตนเองเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้เลย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังควบคุมระบบได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านการปรับการตั้งค่าได้โดยตรงผ่านแอป

โมดูลทุกใช่สำหรับทุกระบบ: AmaControl ของเคเอสบีมีทั้งหมดสามเวอร์ชัน

AmaControl ของเคเอสบีค้นหาการเชื่อมต่อที่เหมาะสมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ในการกำหนดค่าพารามิเตอร์ ผู้ใช้สามารถกำหนดแต่ละอินพุตในโมดูลได้ หากมีอินพุตใดที่ไม่ได้ใช้ จะถูกตั้งให้เป็น “ปิดใช้งาน” แต่ละอินพุตสามารถตั้งค่าสำหรับการเตือน จุดที่ตั้ง และการทริป รวมถึงการกระตุ้นและรีสตาร์ทดีเลย์ หรือสำหรับการทริปแบบอินเตอร์ล็อกโดยไม่มีการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถตั้งแต่ละค่าเฉพาะการใช้งานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างข้อมูลค่าพารามิเตอร์เป็นชุด บันทึก แล้วโหลดผ่านแอปได้ จำนวนชุดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นมีพร้อมให้ใช้งานจากเคเอสบี จึงช่วยประหยัดเวลาในการนำไปใช้กับการใช้งานซ้ำๆ ได้

นอกจากอินพุตสำหรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าแล้ว AmaControl ในบางเวอร์ชันยังให้อินพุตเพิ่มเติมสำหรับอุณหภูมิ การรั่วไหล สวิตซ์ลูกลอย รวมทั้งหน้าสัมผัสสวิตช์ และอินพุตอนาล็อก เช่น เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน ด้วย การตรวจสอบเฟสประกอบด้วยลำดับเฟส ข้อผิดพลาดของเฟส และความไม่สมดุลของเฟส รวมถึงแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าปกติ นอกจากนี้ยังใช้ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวอีกด้วย

รีเลย์สำหรับสัญญาณและการเตือนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทำงาน ด้วย cos ? คุณจึงสามารถติดตามตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน ความถี่ของการเริ่มทำงาน ไฟฟ้าลัดวงจร และการหยุดชะงักของเซ็นเซอร์ได้ อุปกรณ์จะกำหนดและแสดงอินพุตของกำลังปรากฏ กำลังประสิทธิผล และกำลังปฏิกิริยา ทั้งยังวัดกำลังประสิทธิผลและกำลังปฏิกิริยาอีกด้วย

โมดูลขนาดเล็ก แต่ให้ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง

ด้วยอินพุต ฟังก์ชัน และตัวเลือกที่หลายหลาย โมดูล AmaControl ของเคเอสบีที่มีขนาดกะทัดรัดอย่างมากสามารถเข้ากันได้กับระบบการป้องกันระบบปั๊มสมัยใหม่และช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และการปรับให้เป็นดิจิทัล

==================================================

Banner_SupremeServ_1450x180_new

ขอบขอบคุณข้อมูลดีๆ จากทาง KSB Thailand นะครับ

==================================================

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่