เทคโนโลยี IIoT Predictive Maintenance จาก Qonnect

0
เทคโนโลยี IIoT Predictive Maintenance จาก Qonnect
เทคโนโลยี IIoT Predictive Maintenance จาก Qonnect

IIoT ย่อมาจาก “Industrial Internet of Things” สำหรับใช้งานในในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เป้าหมายหลัก คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบอุตสาหกรรมเข้ากับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการวิเคราะห์ การจัดการ และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

IIoT มีการใช้งานในหลายภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ การบริการพลังงาน การเกษตร และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับปรุงการบริการต่อลูกค้าได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในเครื่องจักรเพื่อตรวจจับความผิดปกติและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการใช้งานด้านซอฟต์แวร์และการประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำเทคโนโลยี IIoT สำหรับ Smart Factory โดย BIIC – Qonnect ซึ่งจะสามารถช่วยให้ที่ช่วยตรวจสอบ และเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องจักรได้ล่วงหน้า จากการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ซึ่งจะช่วยให้โรงงานของเพื่อนๆ ลดปัญหา ลดความสูญเสีย ทั้งเงิน เวลา และโอกาสมูลค่าหลายสิบล้าน ด้วยโปรแกรมใช้งานง่ายมากๆ จะเป็นอย่างไร เราไปดูรายละเอียดกันครับ

เทคโนโลยี IIoT (Industrial IoT) โดย BIIC – Qonnect

โปรแกรม Qonnect เป็นผู้นำด้าน Digital สำหรับงานอุตสาหกรรมยุค Smart Factory โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน IoT อุตสาหกรรมและ AI ซึ่งเชื่อมระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการตรวจจับความผิดปกติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ (Abnormaly Detection & Optimization) เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน และการเติบโตที่ยั่งยืน

โดยเทคโนโลยี IIoT จากทาง Qonnect มีฟังก์ชั่นการทำงานโดยภาพรวมด้วยกัน 3 ฟังก์ชั่นคือ

1. IoT Smart Maintenance (Pdm Box)

อุปกรณ์ IoT Sensor แจ้งเตือนความผิดปกติล่วงหน้าก่อนเครื่องจักรหรือมอเตอร์เกิดการ breakdown ที่ประกอบไปด้วย sensors วัดค่า 3 ชนิดในตัวเดียว คือ Vibration , Temperature และ Alignment (X,Y,Z) มาพร้อมกับ AI Platform ที่ช่วย monitor ค่าต่างๆได้แบบ Real-Time และมีการวิเคราะห์ด้วย AI / Machine Learning model แบบ Pattern Recognitionในการ training ข้อมูล เพื่อสําหรับการทํา predictive maintenance

2. IoT Smart Sensor Solution (C-Box)

อุปกรณ์ที่สามารถช่วย convert ข้อมูล sensor เดิมที่ต้องจดบันทึก มาขึ้นออนไลน์ (IoT Convertor) เพื่อนํามาแสดงผลและมอนิเตอร์การ ทํางานได้อย่าง Real time ซึ่งมาพร้อมกับ Dashboard การแสดงกราฟสําเร็จรูป หรือสามารถนําข้อมูลขึ้นแสดงที่ระบบ PowerBI หรือ Excel ที่ทางโรงงานใช้อยู่ได้เช่นกัน – สามารถใช้กับ Sensor ต่างๆ อาทิ Power Meter, Temperature Sensor, Current Sensor เพื่อมอนิเตอร์ค่า ต่างๆว่ามีความผิดปกติหรือไม่

3. IoT Smart Production Solution (U-Box)

อุปกรณ์ที่ช่วยดึงข้อมูลจากเครื่องจักรได้โดยตรง ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรด้วยวิธีพิเศษ (ผ่านใต้อนุสิทธิบัตรของ Qonnect) มาพร้อมกับระบบ Software ที่ช่วยแสดงข้อมูลการผลิตได้แบบ Real time , Status การทํางานของเครื่องจักร รวมถึงการนําข้อมูล ไปทํารายงานเพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น OEE report, Production Timeline Report, Breakdown & Downtime Report ,Overall daily report และมี function ในการแจ้งเตือนข้อมูลที่สําคัญให้กับทางผู้ปฏิบัติงาน

Qonnect – IoT Predictive Maintenance ที่ช่วย Detect ความผิดปกติของเครื่องจักรได้ล่วงหน้า จากการวิเคราะห์ด้วย AI และ Machine Learning

ปกติหน่วยงานซ่อมบำรุงรักษา หรือทีมงาน Maintenance จะต้องคอยรับมือกับปัญหากับเครื่องจักรในแต่ละวันมากมาย ทั้งงาน PM หรือ CM ต่างๆ ซึ่งเปรียบคือเหมือนเราจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่า “เครื่องจักรตัวไหนจะพัง?” แล้ว “พังเพราะอะไร?”

แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า “เครื่องจักรจะพังเมื่อไหร่ และจากสาเหตุอะไร?”

IIoT Smart Maintenance ~ Qonnect

IIoT Smart Maintenance ทำงานอย่างไร ?

1. การติดตั้งระบบ (IIoT Installation)

ขั้นตอนแรกคือการทำการติดตั้งระบบเครือข่าย IIoT หรือ Industrial Internet of Things เพื่อเชื่อมต่อเครื่องจักร อุปกรณ์ และโรงงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยระบบที่ใช้งานง่ายมากๆ แบบ Plug & Play สามารถติดตั้งเสร็จสิ้นอย่างง่ายดายภายใน 30 นาที และส่งข้อมูลของเพื่อนๆได้อย่างราบรื่นผ่านจุดเข้าใช้งาน

2. ทำการเชื่อมต่อระบบ (Connectivity Setup)

ทำการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud) ขจัดความจำเป็นในการลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์ที่แสนแพง

3. ทำการแสดงผล (Visualization Setup)

เชื่อมต่อข้อมูล และทำการแสดงผล (Visualization) ให้ข้อมูลเครื่องจักร และค่าต่างๆเข้าสู่ระบบและเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก ด้วยมือถือ ,แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์จอแสดงผล

4. ระบบติดตามผลและแจ้งเตือน (Monitoring & Alert)

หลังจากนั้นก็จะมีระบบส่งรายงานข้อมูลแบบ Realtime Monitoring และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติเมื่อเกินค่าที่ตั้งไว้ ทำให้ทีมซ่อมบำรุง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการได้อย่างรวดเร็ว จากนั้น ระบบ Machine Learning (ML) จะทำการเรียนรู้ข้อมูลจากเครื่องจักร และโรงงานของเราเพื่อฝึกอบรม AI Model ประมาณ 90 วัน เพื่อเป็น AI model ที่จะช่วยเราทำ Predictive ได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ

สรุปข้อดี-ข้อจำกัดของระบบ IIoT

  1. สามารถเชื่อมต่อระบบเครื่องจักร และโรงงานเป็นหนึ่งเดียวกัน
  2. สามารถ Real-Time Monitoring เครื่องจักรในโรงงาน
  3. สามารถแจ้งเตือน Alert หาผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยระบบ AI model ที่แม่นยำ
  4. ส่งผลให้ต้นทุนในการซ่อมบำรุงลดลง (Maintenance cost saving) จากประวัติที่เคยทำมา ROI ประมาณ 6 เดือน และประหยัดเงิน 1-30 ล้านบาท/ปี
  5. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Production) และความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ (Reliability)
  6. ติดตั้งง่าย และสามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อกลับ (Product Sales Channel)

Sales Engineer : 062-604-2603

Email : [email protected]

Website : https://www.qonnect.ai/

ข้อมูลเพิ่มเติม

แล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้ทางด้านงานช่าง งานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมได้ที่ นายช่างมาแชร์ นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit :  https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ 

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่