นวัตกรรมรักษ์โลกฝีมือคนไทย ! เว็บฯ “Food Waste Hub” ช่วยจัดการปัญหาขยะอาหารเหลือทิ้ง

0

ไอเดียรักษ์โลก ! คนไทยร่วมมือกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นเว็บไซต์ด้านการจัดการขยะอาหาร “Food Waste Hub” เพื่อช่วยกันลดปัญหาวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้งให้กับโลกใบนี้

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวแพลตฟอร์มนวัตกรรม ด้านการจัดการขยะอาหาร www.FoodWasteHub.com

เน้นย้ำนโยบายและนวัตกรรมการขจัดของเสียให้เป็น “ศูนย์”

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ วช. ให้การสนับสนุน มาใช้ประโยชน์ โดยในประเด็นการจัดการขยะ ที่อยู่ในการดำเนินงานของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกำจัดของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste พบว่างานด้าน Food Waste เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดขยะอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDG ซึ่ง วช. และ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการจัดการอาหารโดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอาหาร การลดปริมาณขยะอาหารในภาพรวมของประเทศตามหลักนโยบาย BCG โดยเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาและวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้งได้อย่างยั่งยืน

โครงการดี ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ วช. และภาคเอกชน ยังได้ร่วมกันมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com ถือเป็นการจัดการขยะจากอาหารอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะอาหาร จากการนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ก่อนเน่าเสีย ทำให้ขยะในประเทศลดลง เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดต้นทุนการผลิต และสร้างโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรมรักษ์โลกจากฝีมือคนไทย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Credit : https://www.thaipbs.or.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่