ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

0
Power Plant Nuclear อุตสาหกรรม

บทความนี้ทางนายช่างมาแชร์จะขอมาเล่าเรื่องของประเภทอุตสาหกรรมกันนะครับ ว่าถ้าหากเราแบ่งเป็นกลุ่มๆ เราจะสามารถแบ่งโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นกี่ประเภท ซึ่งการแบ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวนะครับ แต่ทางเพจนายช่างมาแชร์อาจจะขอแบ่งตามลักษณะความคล้ายคลึงกันในลักษณะของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต นะครับ โดยเริ่มจาก

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industry)

โรงงานกลุ่มนี้จะเป็นโรงงานทั่วๆไป ที่จะเป็นกลุ่มที่กว้างที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของไลน์ผลิต ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ, โรงงาน Packaging, โรงงานอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้คนในกระบวนการผลิตค่อนข้างเยอะ โดยในกระบวนการผลิตจะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมเบา ในการประกอบ การ Machine ต่างๆ ซึ่งจะไม่ได้มีกระบวนการที่ใช้แรงดันสูงๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงเยอะ

General Industry อุตสาหกรรม

2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา (Food & Medicine)

อุตสาหกรรมอาหารและยา คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาเพื่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นกลุ่มนี้จึงต้องการ “ความสะอาด” อย่างมาก หรือหลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่า Food Grade ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำงานโดยที่คำนึงถึงความสะอาดมากที่สุด เพื่อที่จะผลิตอาหาร และยาได้อย่างสะอาดและปลอดภัย

Clean Room ห้องสะอาด อุตสาหกรรม

3. กลุ่มโรงไฟฟ้า (Power Plant)

โรงไฟฟ้าคือสถานที่ที่ผลิตหรือกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้หลายวิธีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้มาผลิต เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานจากเชื้อเพลิง , โรงไฟฟ้าพลังงานลม และน้ำจากเขื่อน ซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันสูงมากๆ และของที่อยู่ในกระบวนการผลิตคือ “ไอน้ำ” ที่มีพลังงานธรรมชาติสูงมาก

4. กลุ่มปิโตรเคมี (Petrochemical Plant)

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตและประมวลผลสารเคมีที่ได้มาจากปิโตเลียมหรือน้ำมันที่จากแหล่งธรรมชาติ. น้ำมันนี้สามารถนำมาใช้เป็นกลุ่มต้นฉบับที่ใช้ในการผลิตสารเคมีหลายประการ โดยกลุ่มนี้จะมีความอันตรายของสารต่างๆสูงมาก บางสารแค่สูดดมเข้าไปก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้เลย ในกระบวนการผลิตมักจะมีแรงดันสูง และความซับซ้อนเชิงเคมีที่จะต้องไปทำกระบวนการเกิดปฏิกิริยาสูง

โดยกลุ่มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งได้ดังนี้

  1. โรงงานปิโตรเคมี: ผลิตสารเคมีที่ได้จากน้ำมันที่ดก เช่น พอลิเมอร์, พลาสติก, ยางสังเคราะห์, และสารเคมีอื่น ๆ.
  2. โรงงานปิโตรเลียม: ผลิตน้ำมัน, น้ำมันหล่อเย็น, และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ในยา, เครื่องจักร, และอุตสาหกรรมอื่น ๆ.
  3. โรงงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม, ซึ่งบางครั้งมีการใช้น้ำมันหล่อเย็นหรือพลาสติก.
  4. โรงงานสารเคมีที่ใช้ในเกษตรกรรม: ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตของพืช, ป้องกันกำจัดศัตรูพืช, และใช้ในกระบวนการเกษตรกรรมทั่วไป.
  5. โรงงานวัสดุก่อสร้าง: ผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีต้นทุนที่มาจากปิโตรเคมี, เช่น พลาสติกสำหรับท่อน้ำ, สี, และสารเสริม.

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining)

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสกัดหรือผลิตแร่ ซึ่งในส่วนนี้ผมอาจจะรวมในส่วนของปูนไปด้วยนะครับ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมี “ฝุ่น” และความสกปรกค่อนข้างเยอะ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มนี้จะต้องลองรับการใช้งานด้วยนะครับ

แล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้ทางด้านงานช่าง งานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมได้ที่ นายช่างมาแชร์ นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit :  https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ 

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่