งานเทคโนโลยีความปลอดภัยและการบำรุงรักษากับงาน SISTAM 2023

0
ครั้งแรก! ไทยรุกจัดงานเทคโนโลยีความปลอดภัย – การบำรุงรักษากับงาน SISTAM 2023
ครั้งแรก! ไทยรุกจัดงานเทคโนโลยีความปลอดภัย – การบำรุงรักษากับงาน SISTAM 2023

ไทยเตรียมจัดงาน SISTAM 2023 – Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาชั้นสูง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ในฐานะผู้สนับสนุน และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมคือการเติบโตที่สำคัญของไทย ปัจจุบันการแข่งขันกันในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันเองในประเทศ หรือการแข่งขันกับต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานจึงมีจำนวนลดลง ดังนั้น ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยและบำรุงรักษาด้วยนวัตกรรมที่นำไอทีมาใช้ จะสามารถทำให้ตรวจสอบและประเมินได้อย่างละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น หนุนโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องได้ และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างได้อีกด้วย

“ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้ เพราะเกิดผลทันทีต่อคนที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น บางคนอาจจะโทษว่าเป็นความโชคร้าย แต่ในมิติของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยถือว่าเรายังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญไม่มากพอ ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ เพื่อให้ทุกโรงงานมีระบบความปลอดภัย ทั้งภายในโรงงานเองและปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้าง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมอยู่ด้วยกันได้”นายจุลพงษ์กล่าว

นายจุลพงษ์ กล่าวอีกว่า กรมฯ มีการเตรียมการและดำเนินการเพื่อส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะต่างๆ เช่น มีความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Smart Industrial Safety เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษาใหม่ๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่จะยกระดับความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนาต่าง ๆ ด้วย เพราะผู้ประกอบการจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อมีทางเลือกหรือมีการส่งเสริม ซึ่งในอดีตมักจะเป็นภาคความสมัครใจ แต่ปัจจุบันไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ถือว่าเป็นภาคบังคับที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องยกระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระบุว่า สมาคมฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยปัจจุบันนี้สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 ราย ล่าสุด สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต จึงได้ร่วมเป็นผู้จัดงาน SISTAM 2023 – Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาชั้นสูง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 และด้วยปีนี้ถือเป็นวาระครอบรอบ 50 ปีของสมาคมฯ จึงได้เปิดตัวโครงการ Thailand-Japan Decarbonization Initiatives (TJDI) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ช่วยผลักดัน และให้การส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และองค์กรต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง CO2 ตอกย้ำบทบาทของสมาคมฯ ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ก้าวตามเทรนด์โลก

ด้าน น.ส.นุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของงาน SISTAM คือกลุ่ม B2B คือกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ประมาณ 50% และขนาดกลางกับรายย่อยอีกประมาณ 50% โดยจะมีให้ผู้ร่วมออกงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มานำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและการบำรุงรักษา มีเวลาสัมมนาและการอบรมที่หลากหลายพร้อมตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่