5 เทคโนโลยีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2023

0
Water Management System Technology
Water Management System Technology

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆจากการขยายตัวทั้งในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม การขาดแคลนน้ำ รวมถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก (Climate Change) ต่างๆ สำหรับบทความนี้ทางนายช่างมาแชร์จะขอพาไปดู 5 เทคโนโลยีที่น่าสนใจในการจัดการน้ำที่สามารถช่วยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมนี้กันเลยนะครับ

1. ระบบจัดการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Management Systems)

หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่สุด ณ เวลานี้ คือ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ” โดยระบบนี้จที่ะประกอบด้วย เซนเซอร์ (Sensor) ที่ใช้สำหรับวัดค่าน้ำหน้างานและส่งข้อมูลมาที่ระบบ, ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Data analytics system), ระบบอัลกอริทึมในการเรียนรู้ข้อมูลด้วย Machine Learning analytics สำหรับติดตามการใช้น้ำในระบบ, ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล (Leak detection), ระบบจัดการการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเหมาะสม (Water treatment processes) ด้วยข้อมูลแบบ Real Time

โดยระบบทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยให้ทางอุตสาหกรรมการจัดการน้ำสามารถใช้งานน้ำ (Utilization) ได้ดีมากขึ้น, ลดปริมาณของเสียในระบบ (Watse), ลดการใช้พลังงาน (Lower Energy Consumption), และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำอีกด้วย นะครับ

2. ระบบการบำบัดน้ำภาพน้ำขั้นสูง (Advanced Water Treatment Technologies)

การขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity) ได้เข้ามาเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ดังนั้นการนำน้ำปริมาณมหาศาลให้กลับมาใช้งานต่อได้ ด้วย “ระบบการบำบัดน้ำภาพน้ำขั้นสูง (Advanced Water Treatment Technologies)” ที่จะใช้ให้สามารถทำให้น้ำบริสุทธิ์ขึ้น (Purify) และการนำน้ำกลับมาใช้งานใหม่ (Recycle) ดังนั้นในปีนี้เราอาจจะได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน “นวัตรกรรม” ของ ตัวกรองแบบใหม่ของ “Membrane Filtration” , ระบบออกซิเดชั่นในน้ำขั้นสูง (Advance Oxidation Process), ระบบการบำบัดน้ำด้วย Nano Technology เป็นต้นนะครับ

3. ระบบการจัดการน้ำแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Water Systems)

หากการบริหารจัดการด้วยระบบใหญ่อาจจะมีความเชื่องช้าเกินไป อีกหนึ่งระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความรวดเร็ว กระชับกว่า และตรวจสอบได้ง่าย นั้นคือ “ระบบการจัดการน้ำแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Water Systems)” โดยระบบนี้เป็นการแยกตัวบริหารจากศูนย์กลาง แต่ยังคงทำงานร่วมกับระบบใหญ่อยู่ ทำให้สเกลงานมีขนาดที่เล็กกว่า ติดตามได้ใกล้ชิด และรวดเร็วกว่า โดยข้อดีที่ตามมาคือ ลดปริมาณน้ำที่หายไปในระบบ (Water Losses), ทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ การมีความยืดหยุ่น (Resilience) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก หรือ Climate Change ในระบบใหญ่ นะครับ

4. การติดตามข้อมูลน้ำและการวิเคราะห์ผลแบบอัจฉริยะ (Water Monitoring and Analytics)

ด้วยการเข้ามามีบทบาทของเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และโมเดลการคำนวณข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่ก้าวล้ำ อย่างเช่น Predictive Model, Machine Learning และ AI ต่างๆ ก็สามารถนำข้อมูลต่างๆในระบบบริหารจัดการน้ำมาวิเคราะห์และสร้างสู่การปฏิบัติได้อย่างดีที่สุด ซึ่งในปี 2023 เราจะได้เห็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถควบคุมและติดตามน้ำที่ประกอบด้วย “ระบบ IoT Sensor ; Internet of Things” , ระบบ AI ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพน้ำ, รูปแบบการใช้งานน้ำ (Water Usage Pattern), และประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการน้ำที่ดีขึ้น (Infrastructure Performance)

Dashboard IoT Maintenance

ทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ การตัดสินใจ (Decision Making) ดีขึ้นแบบชัดเจน, การวิเคราะห์ประสิทธิผล (Efficency) ในระบบ, การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร (Optimize resource allocation)

5. ความมั่นคงและความยืดหยุ่นของน้ำ (Water Security and Resilience)

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก (Climate Change) และการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี “การวัดค่า” ของ ความมั่นคงและความยืดหยุ่นของน้ำ เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ และแผนยุธศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้ำในมุมมองของมหภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยในปี 2023 เราจะเห็นการลงทุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ของการจัดการน้ำในระยะยาว

=======================================================================

เทคโนโลยีปั้มและวาล์วอุตสาหกรรมมีความสำคัญและเป็นหัวใจของการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หากเพื่อนคนไหนสนใจ ไม่อยากให้พลาดกับงาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) ครั้งที่ 24 เป็นงานสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นงานแสดงเฉพาะทางหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่รวมเทคโนโลยีด้านปั๊ม วาล์ว ท่อ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของโลก เป็นโซลูชันสำหรับการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาที่สำคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” และพื้นที่บูธให้คำปรึกษาจากกรมโรงงานฯ เรื่องความปลอดภัยในโรงงานและการขอใบอนุญาตต่างๆ .งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2566 ที่ ฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้! เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าชมงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pumpsandvalves-asia.com

PV_THW_23_Banner_Barter1450x180 (1)

=======================================================================

#นายช่างมาแชร์ #WaterManagement #Technology

Reference : https://pumps-africa.com/top-5-water-technology-trends-for-2023/

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่