VEGAPULS 6X หนึ่งเดียวครอบคลุมทุกการใช้งาน

0
VEGAPULS 6X 
หนึ่งเดียวครอบคลุมการใช้งาน
VEGAPULS 6X 
หนึ่งเดียวครอบคลุมการใช้งาน

เราจะทำให้เซนเซอร์วัดระดับที่มีความเพียบพร้อมอยู่แล้ว ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ? การวัดที่แม่นยำขึ้น หรือ การอ่านให้เข้าใจง่าย และการส่งสัญญาณสื่อสารอย่างครบวงจร ในวันนี้ทาง VEGA ขอนำเสนอยุคใหม่ของเซนเซอร์วัดระดับ (Level Sensor) ในชื่อรุ่นที่ว่า “VEGAPULS 6X” ที่สามารถทำให้เพื่อนๆได้รับความสมบรูณ์แบบด้วยความเรียบง่ายและเหนือกว่า

โดยทั่วๆไปแล้วการเลือกใช้ “เซ็นเซอร์เรดาห์ (Radar Sensor)” มาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม จะเลือกใช้จากการพิจารณาจากคลื่นความถี่ (Frequency) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจะเป็น 26 GHz, 80 GHz หรือ 6 GHz ? หลังจากนั้นจะพิจารณา ดูจากคุณสมบัติต่างๆ ของตัวกลาง และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการวัด รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมบริเวณจุดที่จะทำการติดตั้ง

ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องพิจารณาและเกี่ยวกับช่วงความดันและอุณหภูมิออกแบบ (Design Pressure and Temperature) หรือ สารเคมีเข้มข้น (Concentration) ที่มีปะปนอยู่ หากทางโรงงานอุตสาหกรรมขาดความเข้าใจในการเลือกใช้แล้ว การติดตั้งตามมาตรฐานนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ ? หรือจําเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษจึงจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง? และหากต้องใช้เซ็นเซอร์วัดระยะทางที่ไกลมาก หรือหากมีความจําเป็นต้องวางเซ็นเซอร์ไว้ท่ามกลางลมและสภาพอากาศต่าง ๆ ตลอดทั้งปี แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ที่ต้องพิจารณาอีกหรือไม่?

ด้วยคําถามเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาที่ยังคงมีอีกมากมาย ทําให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า “โรงงานจําเป็นต้องเลือกสิ่งที่ใช่และถูกต้องที่สุด”

แต่ว่าปัญหา คือ การเลือกใช้ “เซ็นเซอร์เรดาร์” จากตัวเลือกหลากหลายที่มีการที่มีการนําเสนออยู่ในปัจจุบัน และขอบเขตการใช้งานที่มีหลายแง่มุม และมีความซับซ้อนมากทางโรงงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นภาพรวมของสิ่งที่นำเสนอในตลาดเป็นอย่างดี ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ,ประสบการณ์ และเวลา ของวิศวกรของโรงงานนั้นๆ เพื่อให้ ได้ระบบการวัดที่เชื่อถือได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

การออกแบบสิ่งเดียวครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ

ดังนั้นในปัจจุบันทาง VEGA ได้เปลี่ยนกระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วย “ผลิตภัณฑ์ใหม่ VEGAPULS 6X” นอกจากการเป็นเซ็นเซอร์แล้ว สิ่งที่โรงงาน ได้รับ คือ ความสมบูรณ์แบบในการประยุกต์ใช้งานในแต่ละด้าน” ด้วยคํากล่าวของ “ฟลอเรียน เบอร์เกอร์ท (Florian Burgert)” หนึ่งในผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้น “พวกเขาเหล่านั้นเพิ่งจะรู้ว่าตนเองได้เลือกการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือวัดที่ดีที่สุดและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างความแตกต่าง อย่างเห็นได้ชัดในการทํางานในแต่ละวัน”

VEGA ได้นําเสนอเซ็นเซอร์ “VEGAPULS 6X เครื่องเดียวเพื่อการใช้งานได้ทุกประเภท”

การเลือกความถี่ที่เหมาะสม หรือกําหนดค่า DK ของตัวกลางจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เพราะการเลือกสเปคของ เซ็นเซอร์ให้ถูกต้องกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก โดยเครื่องจะสอบถามประเภทการใช้งาน และกําหนดเวอร์ชันของเซ็นเซอร์ที่จะใช้อย่างรวดเร็ว กระบวนการทั้งหมดนี้จบด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ขั้นตอน

อย่างไรก็ตามการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ VEGA ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการตั้งค่า และผลที่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็คือ ความเรียบง่ายสำหรับผู้ใช้งานในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งเป็นค่ำตอบสำหรับการวัดที่ให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวกลาง, เงื่อนไขของกระบวนการ รูปทรงของภาชนะ หรือการติดตั้งภายใน

ใช้งานมาแล้วมากกว่า 1 ล้านเครื่อง!! ทั่วโลก

เรื่องราวความสําเร็จของ..ผู้นำการวัดระดับด้วยเรดาร์เซนเซอร์ในตลาด เริ่มขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ประกอบด้วยเหตุการณ์สําคัญ เช่น การทำเครื่องวัดเรดาร์แบบสองสายเครื่องแรกของโลก และเซ็นเซอร์เรดาร์ความถี่ 80 GHz สําหรับของเหลวเครื่องแรกของโลกออกสู่ตลาด ซึ่งโดยรวมแล้วในปัจจุบันมีเครื่องวัดเรดาร์ มากกว่า 1 ล้านเครื่องจาก VEGA ใช้งานอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมี, พลังงาน, และอาหาร

ในแต่ละยุคสมัย เครื่องรุ่นต่างๆ ทาง VEGA ได้ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ซึ่งทําให้ สินค้ามีความน่าเชื่อถือ, ความแม่นยํา, ความทนทาน และความยืดหยุ่นในการใช้ านมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเซ็นเซอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอมาเลยครับ

ระบบป้องกันสมบรูณ์แบบถึง 4 ระดับ

อันดับแรกทาง VEGAPULS 6X ได้นำเสนอนวัตกรรมทางเทคนิคที่มาพร้อมกับความปลอดภัยที่สมบรูณ์แบบ โดยการรับประกันความปลอดภัยในแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้วยการผ่านการรับรองความปลอดภัยและคุณสมบัติของ SIL และมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน

นอกจากนั่น..ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญมากๆ ในแบบที่สอง คือ “ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)” โดยทาง VEGAPULS 6X มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม IEC 62443 ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่เข้มงวดที่สุด!! สําหรับความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ และการควบคุมการสื่อสาร ดังนั้นจึงรับประกันการรักษาความปลอดภัยในกระบวนการทํางานตลอดไปจนถึงระบบควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ

ส่วนที่สําคัญเป็นลําดับที่สาม คือ “ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ” โดยเครื่องจะทําการเฝ้าระวังการทํางานของเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง และตรวจจับในกรณีมีความบกพร่องเกิดขึ้น จึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความพร้อมในการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ให้สูงขึ้น

“หัวใจของคุณสมบัติที่สําคัญเหล่านี้คือ ชิปรุ่นใหม่ซึ่งเป็นชิปเจเนอเรชันที่สอง”

เนื่องจากในตลาดไม่มีชิปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ ดังนั้นทีมวิจัยและพัฒนา จึงได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเองตั้งแต่ต้น ทาง เจอร์เกน สโคไวซา (Jürgen Skowaisa) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ VEGA กล่าวว่า “ผลลัพธ์ที่ได้ มาจากประสบการณ์ทั้งหมดของเรดาร์สามทศวรรษที่รวบรวมเข้าด้วยกัน” เขาชื่นชมความสําเร็จในครั้งนี้ว่า “ในแง่ ขอบเขตการทํางานและฟังก์ชันการใช้งานนั้น ชิปนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือน ชิปใดในโลก”

โดยลักษณะเด่นเป็นพิเศษของชิปนี้คือ การใช้พลังงานต่ํา, ความไวสูง, ออกแบบให้สามารถปรับขอบเขตใช้งานได้ และสามารถประยุกต์เข้ากับการใช้งานได้ทุกแขนง นอกจากนี้ระบบเสาอากาศเรดาร์และชิปสามารถเชื่อมต่อกันโดยตรง โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล ทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางใหม่นวัตกรรมแห่งคุณค่า

ทีมงานของทาง VEGA ได้ให้คําตอบเกี่ยวกับคําถามต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่ต้นไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ผลระยะยาวของเทคโนโลยีนี้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานคืออะไร? โรงงานของพวกเขาเหล่านั้นจะง่ายขึ้นหรือไม่? เป้าหมายในอนาคตของอุตสาหกรรมที่สามารถรับรู้ได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คืออะไร ?

วิธีการใหม่นี้ทําให้เกิดแรงกระตุ้นที่ทําให้ VEGAPULS 6X แตกต่างออกไป และเมื่อพิจารณาผู้ใช้กับเงื่อนไขกระบวนการในการประยุกต์ใช้งานอย่างรอบคอบแล้ว ประเด็นอื่น ๆ จึงได้รับการให้ความสําคัญในลําดับถัดไป ซึ่งรวมไปถึงความท้าทาย ในการใช้เครื่องมือวัด เช่น ขั้นตอนการปรับแต่งที่ซับซ้อน, ค่าแรงดันคงที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และข้อจํากัดด้านเวลา

มุ่งเน้นการประยุกต์ในการใช้งาน

เซ็นเซอร์วัดระดับ ทำหน้าที่งหลักๆ คือการช่วยผู้ใช้และทําให้การเฝ้าระวังในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องง่าย และเซนเซอร์พวกนี้จะช่วยทําให้กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและควบคุมได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันเป็น เครื่องมือที่ใช้งานง่ายก็ตาม แต่ทว่าขั้นตอนในการเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานยังคงเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน

เจอร์เกน สโคไวซา (Jürgen Skowaisa) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้สรุปเป็นสองคํา เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ VEGA กําลังดําเนินการกับ VEGAPULS 6X นั่นก็คือ “เรียบง่าย อย่างที่สุด” เขาเปรียบเทียบว่า “จนถึงขณะนี้ มีเซ็นเซอร์ต่าง ๆ มากมายที่สามารถ ใช้งานได้กับงานเพียงรูปแบบเดียว แต่วันนี้ด้วย VEGAPULS 6X จึงทําให้มีเซ็นเซอร์ ตัวเดียวที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกรูปแบบ”

นอกจากนี้การตั้งค่าและการทดสอบระบบก็จะได้รับการออกแบบให้มีขั้นตอนน้อยที่สุด โดยใช้เพียงการคลิกสองสามครั้งและ การป้อนข้อมูลเท่านั้น เจอร์เกน สโคไวซา (Jürgen Skowaisa) ยังกล่าวด้วยว่า “ลูกค้าของเรายังสามารถสั่งซื้อเซ็นเซอร์ ที่ได้รับการตั้งค่ามาจากโรงงานตามรายละเอียดที่ตนเองต้องการ ซึ่งท่านเพียงนําเครื่อง ไปติดตั้งและเชื่อมต่อเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้ทันที มันไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว”

เรดาร์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน

สําหรับ VEGAPULS 6X นั้น VEGA ได้รวบรวมเทคโนโลยีการวัดที่เป็นนวัตกรรมถึง 4 อย่างไว้ด้วยกัน ได้แก่ ความปลอดภัยที่สูงขึ้น “การตรวจหาความ บกพร่องอัตโนมัติ” , เทคโนโลยีชิปที่ล้ําสมัย, การประยุกต์เข้ากับงานทุกรูปแบบ, และการปรับตั้งที่ง่ายขึ้น เจอร์เกน สโคไวซา (Jürgen Skowaisa) กล่าวอย่างหนักแน่นว่า “ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีของเรา ได้ก้าวไปถึงระดับที่สูงจนฟังก์ชันที่น่าเชื่อถือต่างๆ ที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปจากความเสี่ยงเดียวที่มีอยู่ตอนนี้คือการเลือกเซ็นเซอร์ที่ไม่ถูกต้อง”

ด้วยวิธีการใหม่ใน VEGAPULS 6X ทําให้ VEGA เป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่ช่วยให้ สามารถเลือกเซ็นเซอร์ได้ถูกต้องแม่นยําถึง 99% กับการใช้งานในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในกรณีการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อน “ในอนาคต ผู้ใช้จะไม่มีความจําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความถี่ หรือเวอร์ชันของเครื่องมือวัดอีกต่อไป และการวัดจะเป็นงานที่แสนง่าย”

================================================================

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยีเซนเซอร์วัดระดับใหม่ล่าสุด VEGAPULS 6X

https://www.vega.com/en-th/radar

VEGA test1

================================================================

#นายช่างมาแชร์ #VEGA #VEGAPULS6X #6X #HomeOfValue #Sensor #Instrument #Contol

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่