โรงงานผลิตแบตเตอรี่ Li-ion AMITA ขนาด 1 GWh เกิดขึ้นแล้วที่ฉะเชิงเทรา

0
Amita-Battery-Manufacturers
Amita-Battery-Manufacturers

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 1 GWh แห่งแรกในอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักร เครื่องกลที่คัดสรรแล้ว “อมิตา” กำลังจะเปลี่ยนสมการประเทศไทยให้เป็นเพื่อตอบรับกับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนไปกับเทคโนโลยี EV Car ด้วยกำลังผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่ จ. ฉะเชิงเทรา Blue Tech City The Future for Today

ในการสร้างอุตสาหกรรม New S-Curve และการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vechnical ;EV Car) โดยมีอุตสาหกรรมการผลิต และ ด้านระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System : ESS) ดังนั้นการจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจของอุตสาหกรรม

โรงงานของเฟสแรกของ “อมิตา”

สำหรับโรงงานในเฟสแรก ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บนพื้นที่กว่า 91 ไร่ มีพื้นที่เฉพาะส่วนการผลิตกว่า 80,000 ตารางเมตร โดยโรงงานใช้การออกแบบด้วยระบบสายการผลิตให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ Automatic Warehouse, AGV ขนของในสายการผลิต

ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิต และมีการน้ำอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า Energy Storage System (ESS) ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตเองภายในกลุ่มบริษัทฯ มาใช้ในโรงงาน เพื่อสร้างเสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรภายในโรงงานและเพื่อ ใช้เป็นไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องจักรในกรณีที่เกิดไฟตกหรือไฟดับ

ลักษณะในการออกแบบโรงงานแบตเตอรี่

ปัจจัยสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คือ ต้องลดความชื้นในกระบวนการผลิตให้ต่ำลงให้เหลือความชื้นในกระบวนการขึ้นรูปเซลล์แบตเตอรี่น้อยที่สุด ดังนั้นจึงได้ มีการสร้าง Dry Room ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนในการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ และมีการออกแบบโดยใช้ Zig Zag Stacking ในกระบวนการขึ้นรูปเซลล์ เพื่อให้สามารถคัดแยกแผ่นขั้วบวกและลบได้ ในขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนเซลล์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน เพื่อการรีไซเคิลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยระยะแรกมีความพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในทันทีและในอนาคตเตรียมแผนขยายกำลังการผลิตสู่ 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้ทำการสร้างเฟสแรกเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Reference : https://www.greennetworkthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่