“พีทีทีดิจิตอล” ผนึกกำลัง “เอสเอสแอนด์ซีบลูปริซึม” เสริมทัพความแข็งแกร่งจัดตั้ง Intelligent Process Automation Center สนับสนุนบริการเทคโนโลยี IA และ RPA ระดับ Enterprise ของไทย   

0
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการ (คนกลาง) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม   โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายกาเรท เลน รองประธานอาวุโส ด้านพันธมิตรและช่องทางการจัดจำหน่าย (ที่1 จากซ้าย) บริษัท เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC) สนับสนุนการสร้าง Ecosystem การให้บริการเทคโนโลยี IA และ RPA ในระดับ Enterprise  เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพและความคล่องตัวในการทำงานของลูกค้าอย่างครบวงจร  ณ ห้องพลังไทย ชั้น M อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการ (คนกลาง) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม   โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายกาเรท เลน รองประธานอาวุโส ด้านพันธมิตรและช่องทางการจัดจำหน่าย (ที่1 จากซ้าย) บริษัท เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC) สนับสนุนการสร้าง Ecosystem การให้บริการเทคโนโลยี IA และ RPA ในระดับ Enterprise  เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพและความคล่องตัวในการทำงานของลูกค้าอย่างครบวงจร  ณ ห้องพลังไทย ชั้น M อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

(กรุงเทพฯ : 5 พฤษภาคม 2565) บริษัทพีทีทีดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่ม ปตท. ผนึกความร่วมมือ บริษัทเอสเอสแอนด์ซีบลูปริซึม ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับโลกด้านอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการดูแลสุขภาพ  เสริมศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC) สนับสนุนการสร้าง Ecosystem การให้บริการเทคโนโลยี IA และ RPA ในระดับ Enterprise เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพและความคล่องตัวในการทำงานของลูกค้าอย่างครบวงจร  

คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานกรรมการบริษัทพีทีทีดิจิตอลโซลูชั่นจำกัด หรือ พีทีทีดิจิตอล กล่าวว่า “บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ Enterprise ของประเทศไทย มองเห็นว่าการนำเทคโนโลยี Intelligent Process Automation มาใช้งานจะสามารถเสริมศักยภาพการดำเนินงานในองค์กร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามการลงทุนนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในระดับ Enterprise ยังมีต้นทุนสูง รวมถึงยังมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่เข้ามาบริหารจัดการระบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงทำให้ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เห็นโอกาสและเป็นที่มาของความร่วมมือกับ บริษัท เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม บริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนี้ เพื่อร่วมกันขยายตลาด IA และ RPA ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจสุขภาพ”

ด้านคุณกาเรท เลน รองประธานอาวุโสด้านพันธมิตรและช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทเอสเอสแอนด์ซีบลูปริซึม กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอล ทำให้องค์กรของไทยสามารถนำอาร์พีเอหรือระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์และไอเอไปใช้ผ่านการเสนอแพลตฟอร์มในรูปแบบบริการของเรา  การบริการที่ยืดหยุ่นช่วยให้ลูกค้าในด้านค่าใช้จ่ายการลงทุนไปเป็นการบริการแบบสมาชิกภายใต้รูปแบบการจ่ายเมื่อใช้งาน  นอกจากนี้ พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของเรา ซึ่งให้เข้าถึงได้ทันทีไปยังพนักงานดิจิทัลที่ติดตั้ง “เอไอ” และความสามารถสร้าง มอบหมาย และควบคุมการทำงานอัตโนมัติ”

บริษัทพีทีทีดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่ม ปตท. ผนึกความร่วมมือ บริษัทเอสเอสแอนด์ซีบลูปริซึม

การเปลี่ยนแปลงสู่ตลาด IA และ RPA

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ถือเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมคนทำงานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสู่การทำงานรูปแบบใหม่ ส่งผลให้หลายๆองค์กรต้องการนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในธุรกิจ เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ (Intelligent Automation) และระบบจัดการงานแบบอัตโนมัติ (RPA) ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจจาก Statista เว็บไซต์วิจัยและเก็บสถิติชั้นนำ ระบุว่า ตลาด RPA จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตลาด 2.07 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 เป็น 13.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2573 ขณะที่ในประเทศไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีมูลค่าประมาณ 20-23 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการสำรวจของ Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้าน AI และ ML ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านบาทภายในปี 2564 โดยรายได้จาก AI ในประเทศไทย คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 69.39 พันล้านล้านบาท ภายในปี 2568

สำหรับการร่วมลงนามทางธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของ 2 องค์กรชั้นนำครั้งสำคัญ เพื่อนำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี IA และ RPA

สำหรับการร่วมลงนามทางธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของ 2 องค์กรชั้นนำครั้งสำคัญ เพื่อนำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี IA และ RPA มาเพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานขององค์กรยุคปัจจุบัน ทั้งยังมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์บริการ Intelligent Automation ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี, แพลตฟอร์ม และบุคลากรที่พร้อมต่อยอดการนำไปใช้สนับสนุนงานให้ครบทุกฟังก์ชั่นงาน อาทิ หน่วยงานการเงิน หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงจะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการเทคโนโลยี Intelligent Automation ช่วยภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME, บริษัทจัดตั้งใหม่, Startup, Innovator และ Digital Citizen เข้าถึง IA และ RPA Ecosystem ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ามาตรฐานระดับสากล เพื่อให้สามารถตอบสนองรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยยกระดับการบวนการทำงานองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมความคล่องตัวในการทำงานอย่างครบวงจร

โดยคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจในประเทศไทยมีการนำ  Intelligent Automation มาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรในการนำเทคโนโลยี IA และ RPA มายกระดับธุรกิจ รวมถึงลดต้นทุนในการลงทุนและบริหารจัดการ ด้วยการให้บริการ Intelligent Automation รูปแบบใหม่ จาก พีทีที ดิจิตอล ที่มีความพร้อมทั้งทีมงานที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี IA และ RPA กับธุรกิจทุกกลุ่ม และเทคโนโลยีชั้นนำด้านซอฟต์แวร์และระบบการทำงานหลากหลายของ เอสเอสแอนด์ซี บลู ปริซึม ผู้นำระดับโลก ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรยุคดิจิทัลในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
คุณอาทิตยา สุขาภิรมย์ 
โทร :  02-1402147
อีเมล :  [email protected]

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่