หน้าแรกINDUSTRY & ECONOMICวว.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

วว.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

วว.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

(1) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมบริการระดับ ดีเด่น

ผลงานโครงการตาลเดี่ยวโมเดลจัดการขยะสู่พลังงาน และสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

(2) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรพัฒนาการบริการระดับ ดีเด่น

ผลงานศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

(3) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรพัฒนาการบริการระดับ ดี

ผลงานนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและมูลค่ากล้วยไข่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการเกษตร

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here