อุบลไบโอเอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ – เตรียมขาย IPO 1.37 พันล้านหุ้น

0
UBEwallpaper

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง บริษัท “อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)” ,ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,370 ล้านหุ้น ในปีนี้ โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก ควบคู่กับธุรกิจพลังงาน

อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) คือใคร??

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 16 ปี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “Well-Integrated Tapioca Player” หรือ ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีกำลังผลิตโดยใช้มันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตมากถึง 1,200,000 ตันต่อปี

อุบลไบโอเอทานอล

นอกจากนี้ยังผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต หรือ By Product เช่น โดยนำน้ำใช้จากกระบวนการผลิตและกากมันสำปมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต “ก๊าซชีวภาพ” หรือ “Biogas” เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง และยังสามรถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงานและขายต่อให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุบัน UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่

1) ธุรกิจเอทานอล ด้วยการกลั่นน้ำมันเอทานอลและสร้างพลังงานสะอาด โดยมีกำลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน หรือ 146 ล้านลิตรต่อปี ถือเป็นกำลังการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) และเกรดอุตสาหกรรม(Industrial Alcohol)

***ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับอนุญาตชั่วคราวจากกรมสรรพสามิต ให้สามารถจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% สามารถฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ

2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง เกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ “อุบลซันฟลาวเวอร์” โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ “แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค” ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 20,000 ตันต่อปี ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคสากล

ปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ “แป้งฟลาวมันสำปะหลัง” ภายใต้แบรนด์ “Tasuko” และ “Savvy” ที่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีในอุตสาหกรรมขนม และเบเกอรี่ มีคุณสมบัติเด่น คือ GLUETEN-FREE NON GMO HIGH FIBER

3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการต้นน้ำ การมีพื้นที่ทางการเกษตร และมีเกษตรกรต้นแบบในการผลิตพืชออร์แกนิค และด้วยแนวโน้มของตลาดโลกที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ คือ การผลิตกาแฟออร์แกนิค (Organic Coffee) และข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) ผักปลอดสารพิษ

และด้วยการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร ภาคประชาสังคม และบริษัทฯ ในกระบวนการที่เรียกว่า “อุบลโมเดล” เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับ

ซึ่งในสายอุตสาหกรรมในการเกษตรก็น่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวนะครับ เพราะ Trend Biogass และพลังงานสะอาดมาค่อนข้างดีเลยครับ หากใครมีประสบการณ์ หรือเรื่องพูดคุยทักมาคุยกับพวกเราในเพจได้เลยนะครับผม

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit :  https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ #UBE #Ethanol #Biogass

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่