หน้าแรกINDUSTRY & ECONOMICBGRIM จับมือ PTT LNG สำหรับร่วมทำธุรกิจก๊าซ LNG

BGRIM จับมือ PTT LNG สำหรับร่วมทำธุรกิจก๊าซ LNG

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน); BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ; PTT GLOBAL LNG

**ชื่อในตลาดหุ้น PTTGL (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท. และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม )

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 โดย PTTGL ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาจองหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท (ในสัดส่วนร้อยละ 50:50)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในการมุ่งสู่พลังงานอนาคต และเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here