[สัมมนาแบบออนไลน์ ฟรี! ] – การเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ ด้วยชุดเริ่มต้นของระบบตรวจจับแบบไร้สายจากมูราตะ

0

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ ฟรี! จาก Murata

Topic : Easy Condition Monitoring Starter Kit For Digital Factory Transformation

หัวข้อ: การเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ ด้วยชุดเริ่มต้นของระบบตรวจจับแบบไร้สายจากมูราตะ
วันที่ : 29 เมษายน 2564 ,เวลา : 14:00-15:00
Zoom Webinar (บรรยายเป็นภาษาไทย)

ลงทะเบียน :

       ในยุคที่เราอยู่ท่ามกลางกระแส Digital disruption ทำให้การแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การนำเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ

มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และลดต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ หรือค่าเสียโอกาสที่ไม่คาดคิด เมื่อต้นทุนลดลงความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจของโรงงานที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบและอาจจะครองตลาดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นในยุคนี้ เราจึงต้องคอยเสาะหาวิธีการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานอุตสาหกรรมในโรงงานของเรา ในงานสัมมนานี้เราจะมาแนะนำเทคโนโลยี ที่สามารถวัดสุขภาพเครื่องจักร และสามารถรักษา Reliability ของโรงงานได้ดีมากๆนั่นก็คือ การทำ Condition monitoring ด้วยระบบตรวจจับแบบไร้สายของมูราตะ ตามหัวข้อด้านล่าง

หัวข้อที่น่าสนใจ

1.ความท้าทาย และสถานการณ์ปัจจุบันของโรงงานในยุคดิจิทัล

2.การทำ condition monitoring ด้วยวิธีและเทคนิคต่างๆ

3.ระบบตรวจจับไร้สายจากมูราตะ ด้วยชุดเซนเซอร์ที่หลากหลาย

4.การทำ condition monitoring ด้วย Wireless Vibration Sensor

5.Use case การใช้งานจริง และการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง

6.Q&A

#SmartFactory #SmartFactories #FactoryAutomation #PredictiveMaintenance #PreventiveMaintenance #Manufacturing  #IoT #Industry40 #Industry50 #ConditionMonitoring #WirelessSolutions #SensorTechnology #MurataSpeaks

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่