[สมัครฟรี] – อบรมออนไลน์ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง”

0

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  โดยกำหนดจัดอบรมด้วยวิธีออนไลน์ ผ่าน Facebook (กลุ่มปิด) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

รายละเอียดการจัดอบรม

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

  • จัดอบรมออนไล์ผ่าน facebook (กลุ่มปิด)

  • ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  โดยจะจัดส่งไฟล์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและถูกต้องผ่านกลุ่มปิด facebook

1. ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม

2.  เข้ารับฟังการอบรมครบทั้ง 6 ชั่วโมง (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบชื่อในระหว่างการอบรม)

3. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

4. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม โดยได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

  • ระหว่างการอบรมผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น ผ่านการพิมพ์ในโพสวิดีโอที่ถ่ายทอดสดได้

รายละเอียดการอบรม


สมัครได้ที่

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สสปท นะครับ

แล้วพบกับสาระดีๆทางด้าน งานช่าง งานวิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม แบบนี้ได้ในเพจนายช่างมาแชร์นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit :  https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่