[ขอเชิญสมัครอบรม ฟรี!!] – เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (ออนไลน์) สสปท.

0

 สสปท. กำหนดจัดอบรม หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique)” รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี นายสุชาติ จันทร์วิเมลือง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นวิทยากร  ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบ ๖ ชั่วโมง ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทำแบบทดสอบ และผ่านการทดสอบ สสปท. จะดำเนินการส่งไฟล์ใบประกาศผ่านทางอีเมล์ 

วิธีการอบรม

– จัดอบรมออนไลน์ผ่าน facebook กลุ่มปิด

– ผู้เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และผ่านการทดสอบ จะได้รับไฟล์ใบประกาศทางอีเมล์

วิธีการสมัคร

๑. แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ (ถ้ามี)  และชื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คมาที่อีเมล์  [email protected]

๒. เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมพร้อมรับใบประกาศ

๑. ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมครบ ๖ ชั่วโมง

๒. ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม และทำแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเก็บภาพคะแนนทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับเจ้าหน้าที่จัดอบรมในการรับใบประกาศ

๔. เจ้าหน้าที่ฯ จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมระบบออนไลน์เป็นระยะ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบใบประกาศให้กับผู้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยระยะเวลาการเข้าอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑  ติดต่อนางสาวจุฑาภรณ์ เมืองอุดม

กำหนดการอบรม

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
-กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ                                

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
-ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
-บทบาทหน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     
-เทคนิคการชี้บ่งอันตราย การประเมินสภาพงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน 
-การป้องกันอันตราย อันตรายที่จะได้รับกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.       
-การขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ การสั่งหยุดงานชั่วคราว

หมายเหตุ                 
-พักเบรก เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ น.- ๑๔.๔๕ น.
-พักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.

อ้างอิง

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/411-2020-05-14-06-32-01?fbclid=IwAR3RzqsB8I7ECELusg3uWZaOd3-ZZTbSQVXwLWQXoQkKMd7-uinytcAjvnM

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่