ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) คืออะไร?

0
hacker-g9773bd21b_1280
hacker-g9773bd21b_1280

ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นการปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาในโลกดิจิทัล ซึ่งเป้าหมายหลักของความปลอดภัยไซเบอร์คือการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึง บรรจุหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรหรือบุคคล และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ

ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การโจมตีทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ความเป็นส่วนตัว ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ นอกจากนี้ การละเมิดความปลอดภัยไซเบอร์ยังสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบพื้นฐานของโรงงานได้

เพื่อให้การป้องกันภัยทางไซเบอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการใช้มาตรการและแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยแบ่งตามความสำคัญดังนี้.

1.การรักษาความปลอดภัยของระบบ

การรักษาความปลอดภัยของระบบ การใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยเช่น Firewalls, Intrusion Detection Systems (IDS), และ Intrusion Prevention Systems (IPS) เพื่อตรวจจับและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจมตีระบบ การปรับแต่งการตรวจจับและการป้องกันเพื่อรับมือกับการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยปัจจุบันมี Firewalls ให้เลือกใช้อย่างมากมาย แต่ผู้ใช้ควรใช้ Firewalls ที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เช่นระบบ Firewall

2. การสร้างนโยบายความปลอดภัย

การสร้างนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) องค์กรควรจัดทำนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงจัดอบรมและการประชุมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และการทำความเข้าใจในนโยบาย

3. การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตาม:

การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตาม การสอนและการแนะนำให้ผู้ใช้งานรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยี การสร้างความตระหนักรู้ในความเสี่ยงและเทคนิคการป้องกัน เช่น การใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง และการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้.

4. การดูแลและอัพเดตระบบ

การดูแลและอัพเดตระบบระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ควรรับการดูแลและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีมักใช้ช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อเข้าถึงระบบ การตรวจสอบการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอและการใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจหาช่องโหว่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้.

5. การรักษาความเป็นส่วนตัว

การรักษาความเป็นส่วนตัว การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย การดูแลและการลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว และการใช้นโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล.

6. การสำรวจและการตรวจสอบ

การสำรวจและการตรวจสอบ การสำรวจระบบเพื่อตรวจหาความเสียหายหรือการบุกรุกที่เกิดขึ้น เช่น การตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน การตรวจสอบไฟล์และเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อค้นหาความผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

7.การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร

การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็งในองค์กร การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ยังมีความสำคัญในเชิงกฎหมาย องค์กรและรัฐบาลมีหน้าที่ในการกำหนดและประสานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องในระดับชาติและระหว่างประเทศ การเขียนกฎหมายและการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล.

การใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ในการเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบเครือข่ายขององค์กร โดยเฉพาะอุปกรณ์ Firewall ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขององค์กร กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอก ควรใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง เช่นอุปกรณ์ Firewall ของ Fortinet ซึ่งได้มาตรฐาน IEEE และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเครือข่าย และทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้

สรุปว่า ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลทางธุรกิจ และการรักษาความมั่นคงของระบบเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรและบุคคลทุกคนควรมีการสร้างความตระหนักรู้และดำเนินการในเชิงป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเหมาะสม

================================================================

สุดท้ายนี้อาจจะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีจากทาง Fortinet OT Security ที่สามารถป้องกันด้วยระบบ Cyber Security ที่คุ้มครองผู้คน, อุปกรณ์, ข้อมูลทุกที่ทุกเวลา

สนใจสามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับ

บริษัท C-tech Inter จำกัด ผู้นำเข้า Fortinet OT Security อย่างเป็นทางการ

ติดต่อ: คุณทราย พัทธิ์ธีรา โทร 087-0895544 

หรือ email: [email protected]

หรือคลิ้กดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับผม

#นายช่างมาแชร์ #OT #CyberSecurity

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่