“EEC ออโตเมชันพาร์ค” ดันญี่ปุ่นลงทุนระบบอัตโนมัติ

0
MITSU-ELEC-AUTIOMATION PARK

การผลักดัน EEC เป็นการยกระดับภาคการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ไว้ว่าภายใน 3 ปี ซึ่งรับว่าเป็นการลงทุนใน EEC ถึง 5 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้ามาร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตั้งแต่แรกเริ่ม คือ การยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยความก้าวหน้าของการเดินหน้าโครงการ “อีอีซีออโตเมชั่นพาร์ค (EEC Automation Park)” ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นแล้วกำลังเข้าสู่ระยะที่2 ที่จะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ต.คที่จะเป็นการผลักดันให้ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตได้จริง 

ทั้งนี้โครงการนี้นำโดย บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเริ่มแนวคิด e-F@ctoryAlliance พร้อมพันธมิตรเครือข่ายร่วมพัฒนา EEC Automation Park ตั้งที่มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นฐานหลักขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สร้างความเชื่อมโยง Ecosystem เอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาและปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนำการผลิตเกิด Industry 4.0 ขึ้นจริงในอีอีซีดึงดูดเงินลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงจากนักลงทุนทั่วโลก

รวมทั้งคาดว่าการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน 3 ปีข้างหน้า จะเกิดลงทุนสูงถึง 5 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนในอีอีซีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยปี 2565 ตั้งเป้าหมายให้โรงงานในอีอีซี เริ่มประยุกต์ใช้เตรียมความพร้อมสำรวจการออกแบบระบบและเชื่อมหาแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง และตั้งเป้าภายใน5 ปี จะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงานยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับรายได้แรงงานไทยต่อไป

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com , https://automationpark.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่