GGC-KTIS ลงทุน 1,430 ล้านบาท โรงงาน “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ phase II

0
“โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”  ในเฟส 2
“โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”  ในเฟส 2

บริษัท Global Green Chemical จำกัด (มหาชน); (GGC) และ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นเนลซูการ์ จำกัด (มหาชน); KTIS ร่วมลงทุนโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2 ในต้นปี 2565 โดยทุ่ม 1,430 ล้านบาท ผุดโรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำ บำบัดน้ำเสีย

ณ. วันที่ 10  สิงหาคม 2564 คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่า “GGC มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็น Leading Green Company และ Green Flagship ของเครือ PTTGC Group จึงได้ร่วมทุนกับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS แกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ใน “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”  ในเฟส 2

“โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”  ในเฟส 1
“โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”  ในเฟส 1

สำหรับโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)” จะสอดรับกับนโยบายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องตามนโยบายมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็น Bio Hub ของเอเซียภายในปี 2570 และเป็นโครงการ Bio Hub แห่งแรกในประเทศไทย

โดยดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุน หรือ GKBI บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยโครงการนี้มีมลูค่า 1,430 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

(i) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อป้อนไฟฟ้า
(ii) รวมถึงระบบผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำ บำบัดน้ำเสีย

ให้กับโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) ที่ลงทุนโดย บริษัท NatureWorks LLC ของทาง GKBI (บริษัทร่วมทุนระหว่าง GGC และ KTIS) จะทำให้เกิดโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการใช้วัสดุที่ยั่งยืนให้ตลาดโลก 

**เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงาน PLA ดังกล่าว “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” คาดเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

ตัวอย่างโรงงาน Polylactic Acid (PLA)

ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุน BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ต่อไปในอนาคต 

#นายช่างมาแชร์ #นครสวรรค์ไบโอ #NBC #BioCircular

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่