[ทำความเข้าใจ] – ค่าไฟฟ้า ใครๆ ก็หาว่าแพง !!! ในช่วง Work From Home

0
บิล ค่า ไฟแพง
บิล ค่า ไฟแพง

ในช่วงวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 นั้นจากนโยบายจนถึงการใช้กฏหมายนั้น จึงทำให้หลายๆ บริษัท ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าดี จะได้ทำงานอยู่บ้านแบบ ชิลๆ แต่หารู้หรือไม่ว่านั้น มีภัยที่ไม่เงียบ ที่เราไม่รู้ตัวว่าจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น “ค่าไฟฟ้าในบ้าน” นั่นเอง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะสงสัยวาคิดค่าไฟฟ้านั้นมีการคำนวณมาอย่างไร

แต่ก่อนอื่นเลยมาทำให้ความรู้จักกับผู้ให้บริการไฟฟ้าสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะมีหลักๆ อยู่ 2 ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ภาคเอกชนในประเทศไทย นั่นก็คือ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นั่นเอง

โดยผู้ให้บริการไฟฟ้าทั้ง 2 ภาคส่วนนั้น จะแตกต่างตรงพื้นที่ให้บริการ

โดยทาง การไฟฟ้านครหลวง MEA นั้น” จะให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีทั้งหมด 18 เขต เท่านั้น”

แต่สำหรับจังหวัดอื่นและเขตที่เหลือนั้นจะเป็นทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้ที่ให้บริการทั้งหมด

สำหรับในส่วนของค่าไฟฟ้าของทั้ง 2 ผู้ให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของลักษณะที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ

เช่น ประเภทที่ 1 สำหรับบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง เป็นต้น

โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน แต่สำหรับอัตราของค่าไฟทั้ง 2 ผู้ให้บริการนั้นเท่ากัน สำหรับประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่เอามาเป็นตัวอย่าง โดยเราได้ยกตัวอย่างของ PEA ที่จะมีอัตราค่าไฟ ดังนี้

แต่การคิดค่าไฟฟ้าของทั้ง การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเป็นอัตราเดียวกันนะครับ

อัตราการคิดของค่าไฟฟ้า

โดยในอัตราค่าไฟของประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ในหัวข้อ 1.1 นั้นจะแบ่งย่อยออกไปตามการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านที่อยู่อาศัย และอัตราค่าไฟแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน

สำหรับในกรณี 1.1.1 จะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และถ้าใช้ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนนั้น จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นนิติบุคคล

                สำหรับในกรณี 1.1.2 นั้น ถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะถูกเข้าข่ายในหมวดหมู่นี้ และปรับประเภทจาก 1.1.1 มาเป็น 1.1.2 แต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น จะทำให้ปรับจากประเภท 1.1.2 กลับลงมาที่ 1.1.1

                สำหรับในกรณี 1.2 นั้นจะเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยจะมีการติดค่าไฟตามอัตราช่วงเวลาของการใช้งาน ที่เราเรียกว่า Time of Use Rate : TOU)

                เมื่อเราได้รู้ว่าที่อยู่อาศัยหรือสภานประกอบการเข้าข่ายประเภทไหนก็สามารถคำนวณค่าไฟ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ดังนี้ 

การคำนวณค่าไฟฟ้า

ขอยกตัวอย่างเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นะครับ

ในกรอบที่ 1 จะเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังนั้นมีค่ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดกันมากกว่า 3 เดือน จึงทำให้สามารถสรุปได้ว่า เข้าข่ายประเภท 1.1.2

ในกรอบที่ 2 จะเป็นการทราบจำนวนหน่วยที่ใช้ต่อเดือน ซึ่งจะเห็นว่าใช้ไป 482 หน่วยต่อเดือน เพื่อที่จะนำมาคำนวณในกรอบที่ 3

ในกรอบที่ 3 ค่าพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

150 หน่วยแรก อัตราค่าไฟ 3.2484 บาท

         (0-150) → 150 x 3.2484 = 487.26 บาท

250 หน่วยต่อไป อัตราค่าไฟ 4.2218 บาท

         (151-400) → 250 x 4.2218 = 1,055.45 บาท

เกิน 400 หน่วยขึ้นไป อัตราค่าไฟ 4.4127 บาท

         (401 ขึ้นไป) → 82 x 4.4127 = 361.84 บาท

ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 1,904.55 บาท

โดยจากที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าแล้ว จะมีค่าบริการอย่างอื่น ดังนี้

ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท

ค่า FT อัตรา -0.1160 บาทต่อหน่วย

         -0.1160 x 482 = -55.91 บาท

ซึ่งจากตรงนี้จะรวมทั้งสิ้น 1,886.86 บาท

และมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% = 132.08 บาท

รวมทั้งสิ้น 2,018.94 บาท

แต่ในช่วงนี้จากวิกฤตการณ์ COVID-19 นั้น PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ให้ส่วนลดอีก 3% ซึ่งเท่ากับ 60.56 บาท

ดังนั้นยอดรวมทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับการไฟฟ้านั้นเท่ากับ 1,958.38 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ การคิดค่าไฟฟ้านั้นไม่ยากอย่างที่คิด ที่เพื่อนๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของบ้านหรือในสถานประกอบการของตัวเองได้ โดยค่าไฟฟ้าที่ออกมาในใบแจ้งยอดนั้น จะเป็นการสะท้อนการใช้ไฟฟ้าของเราเอง ซึ่งเพื่อนๆ ต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตัวเองด้วยนะครับ ว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับ

ซึ่งในฉบับหน้าเราจะมาวิธีการลดประหยัดไฟฟ้ากันในบ้านในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ ที่ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างชิลๆ ที่บ้าน และสบายๆ กระเป๋าเงินเราเองครับ

แล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้ทางด้านงานช่าง งานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมได้ที่ นายช่างมาแชร์ นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare

#นายช่างมาแชร์

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่